(GDVN) - "Các anh không đủ tư cách điều tra tôi! Cút ngay!". Thậm chí đang trong lúc nóng giận, ông Bạc còn giơ thẳng tay bạt tai viên cán bộ