(VOV) - Đã hơn 40 năm kể từ ngày Người bước “vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay”, nhưng những kỷ niệm về Bác với hoạt động điện ảnh Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Đại tá, đạo diễn Phạm Quốc Vinh…