ANTĐ - Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động cuộc thi “Bác Hồ với dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ kính yêu”, cuộc thi nhằm tái hiện lại lịch sử, vừa làm phong phú thêm những quan điểm, tư tưởng, sự cống hiến cả cuộc đời vì nước, vì dân của Bác.