Có những điều thật giản dị và không phải ai, lúc nào cũng nói ra một cách thuyết phục và có lẽ Bác Hồ là trường hợp hết sức đặc biệt, Người có đủ tâm và tầm để truyền lửa khiến mọi đối tác đều tâm phục, khẩu phục. Những chiến sỹ cảnh vệ ngày nào được gần gũi Bác đã kể rằng Bác chăm tập thể dục lắm, lại luôn khuyên anh em rằng nếu yêu nước thì phải cố mà rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh để mà giữ lấy nước và theo Bác thì đó cũng là lời tâm huyết của Lê Nin.