QĐND - Nhìn lại các cuộc chiến tranh hiện đại trên thế giới, hiếm thấy những vị nguyên thủ quốc gia tối cao trực tiếp đi chiến trường. Riêng Bác Hồ của chúng ta đã ra tận mặt trận, đi suốt Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950, cùng Bộ Chỉ huy làm nên một chiến thắng to lớn chưa từng có trước đó, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bước sang một giai đoạn lịch sử mới...