NDĐT - Sáng ngày 19-7, kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Cạn đã bầu ông Lý Thái Hải làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu ông Hoàng Duy Chinh làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Cạn nhiệm kỳ 2011- 2016.