Kỳ này cảnh sát lại có 1 bằng chứng mới, cho thấy bé Zahra có thể bị 2 người đàn ông hãm hiếp.