Tình trạng mất nước do tiêu chảy nặng ở các thai phụ sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi.