(Ba bau) - Bà xã đang mang bầu tháng thứ 4, bị đau bao tử, có uống nghệ với mật ong được không?