(ĐVO) Ở Việt Nam, có nhiều loài rùa mai mềm lớn mà thoạt nhìn không ít người sẽ ngộ nhận là "cụ" rùa. Làm thế nào để phân biệt được chúng?