(HNM) - Sóng gợn sông Đà con cá nhảy/Mây trùm non Tản cái diều bay. Theo con đường cua "gấp tay áo" và những bậc đá dựng đứng giữa rừng xanh bạt ngàn và mây mù có lúc đặc quánh, chúng tôi vượt núi lên đền Thượng trên đỉnh Ba Vì. Phong cảnh kỳ vĩ, thơ mộng nơi đây như chốn bồng lai và ẩn chứa trong đó một dòng chảy văn hóa của vùng "đất thiêng" từ thuở hồng hoang dựng nước.