(GDVN) - “Lúc anh Ba Khiêu làm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh thì tôi là “lính” của Ban Quản lý các khu công nghiệp nên thân biết là chuyện bình thường…”, bà Ly nói.