Sau một năm thực hiện thành công các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, năm 2012, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP là 11,75%.