Bà Rịa - Vũng Tàu cũng việc giáo dục pháp luật giao thông cho người dân vừa là cấp bách vừa lâu dài, cần phải được làm thường xuyên...