(Cinet) – Sở VHTTDL Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản trình lãnh đạo Bộ báo cáo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. - Hoạt động tuyên truyền, thông tin lưu động: