Cho em hỏi niêm mạc của em có mỏng không? Có cần hỗ trợ gì để mang thai mà không bị ảnh hưởng bởi niêm mạc mỏng không?