Ngày 23/9/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành các văn bản số 7219, 7220 và 7221/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị mở chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo các công văn này, BIDV được mở các chi nhánh mới gồm: Chi nhánh Nam Đồng Nai tại địa chỉ: Quốc lộ 51, Lô F1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Chi nhánh Nam Sài Gòn tại địa chỉ: Số 1, Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh Mỹ Phước tại địa chỉ: Lô 6-7, Trung tâm thương mại Khu công nghiệp Mỹ Phước I, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. BIDV có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định tại Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc NHNN; tiến hành khai trương hoạt động các chi nhánh này trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thống đốc NHNN ký các văn bản chấp thuận.