Ngày 23/9/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành các văn bản số 7219, 7220 và 7221/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị mở chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).