Australia ngày 17/5 đã công bố quy định mới về những ngành nghề được xét định cư tại nước này mà không cần bảo lãnh của người tuyển dụng.