Theo số liệu thống kê, xuất khẩu dầu thô của Việt Nam tháng 4/2010 đạt 571 nghìn tấn với kim ngạch 392,7 triệu USD, giảm 35,5% về lượng và giảm 28,6% về trị giá so với tháng 3/2010, giảm 58,9% về lượng và giảm 27,9% về trị giá so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2010 đạt 2,8 triệu tấn với kim ngạch 1,7 tỉ USD, giảm 49,7% về lượng và giảm 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2010.