Thể theo mong muốn của chánh án Koh, hai CEO của Apple và Samsung sẽ nói chuyện với nhau lần cuối để tìm ra một tiếng nói chung trong việc dàn xếp các tranh chấp mà không phải thông qua tòa án. Theo đó, Tim Cook và Kwon Oh Hyun sẽ trao đổi với nhau về các tranh chấp. Sau đó chánh án Lucy Koh sẽ nhận được kết quả của cuộc nói chuyện trước khi quyết định xem có nên để hai hãng tự dàn xếp hay lại tiếp tục đấu lý trước tòa.

Thể theo mong muốn của chánh án Koh, hai CEO của Apple và Samsung sẽ nói chuyện với nhau lần cuối để tìm ra một tiếng nói chung trong việc dàn xếp các tranh chấp mà không phải thông qua tòa án. Theo đó, Tim Cook và Kwon Oh Hyun sẽ trao đổi với nhau về các tranh chấp. Sau đó chánh án Lucy Koh sẽ nhận được kết quả của cuộc nói chuyện trước khi quyết định xem có nên để hai hãng tự dàn xếp hay lại tiếp tục đấu lý trước tòa.

Dự kiến, tòa án sẽ tiếp tục làm việc vào thứ tư. Samsung cho rằng hãng cần phải được bồi thường khoảng 399 triệu USD tiền bản quyền do những vi phạm đến bằng sáng chế của Apple trong khi táo khuyết lại cho rằng Samsung cần phải bồi thường cho mình khoản tiền từ 2,5 đến 2,75 tỷ USD vì đã xâm phạm vào quyền sở hữu trí tuệ của mình.