Việc đụng chạm tới kiểu dáng đồng hồ sở hữu bởi một công ty có thể sẽ khiến Apple dính líu tới tranh chấp.