TT - Để bữa ăn vừa ngon miệng, bắt mắt lại đủ dinh dưỡng giúp học sinh phát triển toàn diện, từ năm học 2013-2014 TP.HCM sẽ áp dụng bộ chuẩn thực đơn dành cho học sinh tiểu học bán trú.