TT - IIG VN vừa chính thức công bố và giới thiệu bài thi TOEIC speaking và writing tại VN. Theo ông Đoàn Hồng Nam, chủ tịch IIG VN, với bài thi mới này, cùng với bài thi TOEIC listening và reading, thí sinh sẽ được đánh giá đầy đủ cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh.