(PL&XH) - Thấy anh Dương lao vào bên trong nhà số 71 (công trình 8 tầng đang xây dựng), đối tượng này tiếp tục dương súng bóp cò nhưng lần bắn này cũng không trúng người Bảo.