Mạng lưới khủng bố al Qaeda đang sử dụng lãnh thổ các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, nơi xảy ra cái gọi là "Mùa xuân Arập," làm căn cứ để huấn luyện thanh niên phương Tây theo chủ nghĩa cực đoan cho các cuộc tấn công tiềm tàng vào nước Anh.