(Tinh yeu gioi tinh) - Lấy lý do ở xa và không chia sẻ với anh những áp lực trong công việc, anh nói lời chia tay. Sau đó thì tôi biết anh đã quen người con gái khác.