Sáng 9/1/1950, hơn 300 học sinh đang theo học tại nhiều trường khác nhau của Sài Gòn tập trung trước Nha học chánh Nam phần, đòi chính quyền thả học sinh bị bắt, mở cửa lại trường học… đã khơi nguồn cho một cuộc đấu tranh quy mô lớn, thu hút sự tham gia của hàng ngàn đồng bào khác.