(Ảnh nóng) - Từ mấy ngày hôm nay trên nhiều trang mạng của Trung Quốc có đăng một loạt ảnh loại tên lửa đạn đạo tầm gần Scud B do Việt Nam cải tiến và tự sản xuất…