Không có gì đẹp bằng nụ cười trẻ thơ. Cuộc sống luôn thay đổi chỉ mong nụ cười của các em sẽ được giữ mãi. Hành trình từ miền xuôi tới miền ngược đều thấy những nụ cười như thế.