Cú xám đánh nhau trên tuyết trắng, cò quăm trộm thức ăn của vượn cáo, sư tử đực tấn công linh dương,... là những hình ảnh động vật đẹp nhất tuần qua.