- Theo thống kê của tổ chức UNICEF trong tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2011, sữa mẹ giúp giảm 13% tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.