NDĐT - Theo trang tin Ars Technica cho biết, dù người dùng đã ra lệnh xóa đi các bức ảnh của họ trên trang Facebook nhưng những bức ảnh này vẫn bị trang mạng xã hội này lưu giữ trên các máy chủ của hãng tới gần ba năm sau.