Thoạt nghe chẳng thấy có gì liên quan đến chúng mình cả, thế mà em đã khóc suốt đêm khi đọc cuốn sách này và nhớ lại chuyện tình của anh và em.