Các fan như vỡ òa trong tiếng khóc khi nghe tin thần tượng đã xuống sân bay.