Các anh chị em trong gia đình thường xảy ra những mâu thuẫn, xung đột. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên, xung đột còn tốt hơn "trời yên bể lặng".