Tiin.vn - Một anh chàng Tây cánh tay đầy hình xăm trổ nhưng lại nán lại, cố cầm đũa gắp thức ăn cho một người ăn mày trên phố.