(VTC News) - Những vũ khí quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng giặc Pháp trong chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.