Anh Hùng Lưu Manh đã kết thúc, nhưng dư chấn của bộ phim vẫn còn mạnh mẽ chẳng kém gì BOF.