"Cho dẫu người ta có nói gì về Terry, anh ấy vẫn sẽ là một chiến binh thực thụ, là người thúc đẩy ĐT Anh tiến lên"...