(Dân trí) - Do công việc của cha mẹ nên lũ trẻ nhà Angelina đã phải làm quen với cuộc sống nay đây mai đó. Điểm đến mới nhất của họ là Hungary.