(PL&XH)- Phương Trinh cho biết, clip múa cột đang lan truyền trên mạng là một sự kiện đã diễn ra cách đây 1 năm