Do mải mê chụp ảnh, cô nàng không hay biết mình gặp phải sự cố.