TP - Bằng kinh nghiệm sau 20 năm học tập, sinh sống và làm việc tại Ăng gô la và Mô dăm bích, ông là người đầu tiên đưa lao động phổ thông Việt Nam sang Ăng gô la làm việc.