Ăng gô la và Mô dăm bích đang cần hàng ngàn lao động

TiềnPhong - 

Ang go la va Mo dam bich dang can hang ngan lao dong

TP - Bằng kinh nghiệm sau 20 năm học tập, sinh sống và làm việc tại Ăng gô la và Mô dăm bích, ông là người đầu tiên đưa lao động phổ thông Việt Nam sang Ăng gô la làm việc.

Tin mới

Từ khóa liên quan