TTO - Đây là trường hợp của vận động viên đấu kiếm Shin A Lam của Hàn Quốc. Người đã ngồi hàng giờ trên thảm đấu sau khi bị loại để phản đối và cuối cùng buộc bị ép rời nhà thi đấu.