Tôi nghe nói phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp mới ngừa được bệnh tật. Vậy cách tính năng lượng trong thực phẩm như thế nào?