Hỏi: Xin cho hỏi án treo và cải tạo không giam giữ có gì giống và khác nhau? _Hoàng Văn P. (quận Bình Thạnh - TPHCM)