(GD&TĐ) - Hiện nay tình trạng học sinh sinh viên ăn quà vặt, hàng quán trước cổng trường đang xảy ra khá phổ biến. Sự việc tưởng nhỏ nhặt nhưng không chỉ trở thành tật xấu mà còn gây ảnh hưởng tới nề nếp trật tự, vệ sinh môi trường và cả cho chính sức khỏe của bản thân người ăn vặt.