An ninh thế giới Giữa tháng-Cuối tháng số Tết Quý Tỵ - 2013 (gộp 2 số An ninh thế giới Cuối tháng 1-2013 và An ninh thế giới Giữa tháng 2/2013) là một ấn phẩm đặc biệt tập hợp nhiều bài viết đặc sắc, nội dung phong phú, hấp dẫn của các cây bút nổi tiếng trong làng văn, làng báo, các dịch giả có uy tín,…