Nhà em rất hay ăn cá nhất là cá basa có nhiều mỡ, nhưng nghe nói ăn mỡ cá nhiều không tốt cho sức khỏe.